Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • TIMSS2015
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • WORLD DIDAC Asia 2017
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่ได้คะแนนสูงสุดของโลก ได้แก่ ลำดับที่ 1 Alexander Zhigalin นักเรียนจากป...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้า"ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย" ที่จะจัดขึ้...
  รับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สสวท. ประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน จะออกเดินทางไป แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจัก...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)เปิดเผยว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (49 th IChO )ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตาม URL ดังนี้ https://goo.gl/uxuhRw ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มายาวนานกว่า 30 ปี ได้สร้างนักวิท...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า วัน ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 จะมีการจัด พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท...
  นายสัญญา มิตรเอม (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานใน พิธีส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 6 คน ระหว่าง วันที...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก